Tài liệu môn Marketing căn bản

Môn Marketing căn bản do Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường (20 năm R & D và Marketing) giảng dạy, nội dung học bao gồm:


-Chương 1: Tổng quan về Marketing

-Chương 2: Môi trường Marketing

-Chương 3: Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing

-Chương 4: Hành vi mua của người tiêu dùng và tổ chức

-Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu (chiến lược STP)

-Chương 6: Chiến lược sản phẩm

-Chương 7: Chiến lược giá

-Chương 8: Chiến lược phân phối

-Chương 9: Chiến lược chiêu thị


Nguồn tài liệu: Ts. Nguyễn Xuân Trường
Tags:

Bài viết liên quan: