Download phần mềm SPSS 18.0

Trước khi cài đặt phần mềm SPSS, bạn nên xem qua hướng dẫn cài đặt của thầy Đỗ Trọng Danh tại đây (password: poiuytrewq*0987654321).Download phần mềm SPSS 18.0:

MediaFire:
Google Drive:

Chú ý: bạn phải tải về đầy đủ 4 phần trên (thiếu 1 phần cũng không được), lưu trong cùng 1 thư mục. Để giải nén, bạn click chuột phải vào file part1 (PASW Statistics 18.part1.rar), chọn Extract Here là xong. Sau đó cài đặt theo hướng dẫn trên.MA3
Tags:

Bài viết liên quan: